Política de privacitat

 

Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil, com a responsable del present Lloc Web i en conformitat al disposat a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la llei 34/2002, de l’11 de Juny, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), ha dut a terme totes aquelles polítiques , mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en conformitat amb l’establert a la legislació vigent.

En el cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessàries per a que l’equip d’ Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil pugués i) contestar a les consultes, proporcionar informació requerida per l’Usuari; ii) realitzar totes aquelles prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; iii) proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé iv)realitzar totes aquelles activitats pròpies d’ Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil aquí ressenyades, de Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil informarà de dita obligatorietat a l’Usuari, indicant-li quines dades són de complementació necessària. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de dites dades i de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la L.O.P. D., l’Usuari atorga consentiment inequívoc a Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil per a que procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats mencionades anteriorment així com per a l’eventual enviament de comunicacions comercial d’Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil que puguin ser de l’interès de l’Usuari.

L’entitat responsable de les bases de dades, així com els que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament i/o entitat a les quals els hi hagin estat comunicades –en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari-, estan obligades a observaar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura de lo possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o pèrdues de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers d’Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web. Tanmateix, Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de l’establert al Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, al seu cas, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@identitatoliveoil.com , o carta a C/ Santa Anna, 21, 43596 Horta de Sant Joan, (Tarragona).