Avís Legal

 

  • Informació Corporativa

Segons la Llei Espanyola 34/2002, l’informem que el present Lloc Web pertany a Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil, amb D.N.I. 47621706E, adreça al C/ Santa Anna, 21, 43596 Horta de Sant Joan, (Tarragona) i amb les següents dades de contacte: +34 620598182 / info@identitatoliveoil.com.

 

  • Protecció de Continguts

L’Usuari accepta i reconeix que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de qualsevol contingut i/o altre element inserit per Antoni Beltran Carbó –Identitat Extra Virgin Olive Oil al present Lloc Web (incloent però no limitat a qualsevol element visual, imatge gràfica o altre estimul sensorial dintre del Lloc Web o al “look and feel”: marques, logos, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, base de dades, programari, diagrames de flux, presentacions, arquitectura de navegador així com qualsevol codi font del Lloc Web) pertanyen a Antoni Beltran Carbó –Identitat Extra Virgin Olive Oil i/o terceres parts que han demanat els seus drets.

En qualsevol cas, l’accés al Lloc Web garanteix cap permís, retirada, transmissió, llicència ni tampoc el total o parcial préstec dels titulars dels drets, de no ser que s’acordi una altra cosa.

Els presents Termes i Condiciona del Lloc Web NO confereixen als usuaris qualsevol altre dret de fer servir, alterar, explotar, reproduir, distribuir i/o comunicar públicament el Lloc Web i/o els diferents continguts descrits al seu interior.

Està totalment prohibit fer servir aquests elements, la seva reproducció total o parcial, comunicació i/o distribució amb fins comercials així com la seva modificació, alteració, decompilació, i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.

Sense comprometre qualsevol terme dels exposats anteriorment, si l’usuari o qualsevol tercera part creu que el contingut del Lloc Web pot violar qualsevol dret de la propietat industrial o intel·lectual, els preguem que ens ho facin saber per a poder solucionar el conflicte el més aviat possible.

 

  • Accés i Ús del Lloc Web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no-permès de la informació continguda al seu interior és responsabilitat exclusiva de l’usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web d’acord amb les presents condicions, termes i política de privacitat, sota qualsevol llei aplicable i bones pràctiques reconegudes pel públic general.

L’Usuari no ha de fer servir els continguts del Lloc Web per a qualsevol causa il·legal, prohibida, contrària o amb l’ànim d’injuriar cap dels interessos d’Antoni Beltran Carbó –Identitat Extra Virgin Olive Oil o qualsevol tercera part d’una manera que pugui fer mal, sobrecarregar, deteriorar el present Lloc Web o impedir el seu normal funcionament.

Antoni Beltran Carbó –Identitat Extra Virgin Olive Oil no tindrà cap responsabilitat sobre qualsevol conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar des de qualsevol accés o ús o mal-ús de les presents condicions, termes i polítiques ni tampoc tindrà cap responsabilitat sobre qualsevol dany que pugui sorgir ja sigui al hardware o software de l’usuari, els seus arxius o documents emmagatzemats com a conseqüència de: i) virus a l’ordinador de l’usuari connectat als serveis i productes oferts per Antoni Beltran Carbó –Identitat Extra Virgin Olive Oil al seu Lloc Web, ii) mal funcionament del navegador; iii) ús de versions obsoletes del navegador.

 

  • Enllaços a Terceres Parts

En aquest Lloc Web poden haver-hi enllaços a terceres parts. Antoni Beltran Carbó –Identitat Extra Virgin Olive Oil no tindrà cap responsabilitat ni en el contingut ni en els mitjans de seguretat adoptats per qualsevol altra pàgina web accessible des del present Lloc Web.

No hi ha cap garantia de l’absència de virus ni d’altres elements als llocs webs accedits des del present Lloc Web propietat d’Antoni Beltran Carbó –Identitat Extra Virgin Olive Oil que puguin alterar el hardware o software i/o els arxius i documents a l’ordinador de l’usuari, així evitant a Antoni Beltran Carbó –Identitat Extra Virgin Olive Oil de qualsevol responsabilitat que pugui sorgir de qualsevol dany ocasionat pel comentat anteriorment.

 

  • Xarxes Socials

L’informem que Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil pot tenir presència a les xarxes socials. Utilitzant les dades dels seguidors (i/o establint qualsevol enllaç o connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil es gestionaran d’acord a aquest punt, així com qualsevol altres condicions d’ús, polítiques de privacitat i normes d’accés per a la xarxa específica les quals han de ser, alhora, acceptades per l’usuari.

Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil gestionarà les dades dels usuaris amb l’objectiu de gestionar la seva presència a les xarxes socials d’una manera més eficient, informant a l’usuari de qualsevol producte i/o activitat d’Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil, així com qualsevol altre objectiu ofert per la xarxa social i d’acord amb les seves regles.

Està terminantment prohibit la publicació dels següents continguts:

– Continguts i/o activitats presumptament il·lícits per la llei nacional, comunitària o internacional o que contravinguin els principis de les bones pràctiques.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, irrespectuosos a les xarxes, que molestin o que puguin generar opinions negatives als usuaris o a terceres parts i qualsevol contingut que Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil consideri inapropiat.

– I, en general qualsevol contingut que contravingui la legalitat, honestedat, responsabilitat, protecció als éssers humans, protecció a menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció al consumidor i a la propietat industrial i intel·lectual.

De la mateixa manera, Antoni Beltran Carbó – Identitat Extra Virgin Olive Oil es reserva el dret de retirar del Lloc Web o de les xarxes socials, sense previ avís, qualsevol contingut que consideri inapropiat a la seva única discreció.

 

  • Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i Protecció de Dades.

El responsable de l’arxiu es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions i termes d’ús i la política de privacitat per actualitzar-les a qualsevol novetat o jurisprudència legal així com la modificacions o pràctiques industrials, essent responsabilitat de l’usuari estar actualitzat sobre els presents termes i condicions d’ús i la política de privacitat.